Jak na umiejętności matematyczne dzieci wpływa środowisko domowe i czynniki rodzicielskie?